First summery

Hej! Det känns bra att få starta denna JudoBlogg efter jag insåg och fått höra av många att någon Svensk JudoBlogg inte fanns i större utsträckning. Med bollande av idéer med Peter W från Långhyttans Judoklubb så fick jag hjälp med att bygga upp denna sida som nu ska användas flitigt. Det finns fyra huvudkategorier: […]